Rock Art @ Gua Tambun

On The Way, 30‎ ‎June‎ ‎2017, Gua Tambun
Canvas Wall, 30 June 2017, Gua Tambun
Above, ‎30‎ ‎June‎ ‎2017, Gua Tambun
X-Ray Style Deer ft. Tapir, 30‎ ‎June‎ ‎2017, Gua Tambun
Waterfall and Man, 30‎ ‎June‎ ‎2017, Gua Tambun
Textures, 30‎ ‎June‎ ‎2017, Gua Tambun
Sunset, 30‎ ‎June‎ ‎2017, Gua Tambun
Sunset 2, 30‎ ‎June‎ ‎2017, Gua Tambun
Floating Soul, 30‎ ‎June‎ ‎2017, Gua Tambun
Boar, 30‎ ‎June‎ ‎2017, Gua Tambun
Tower, 30 June 2017, Gua Tambun
Like A Painting, 30 June 2017, Gua Tambun